بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing) چیست؟

بازاریابی از اصلی‌ترین بخش‌های هر کسب‌وکار در هر صنعتی است که با فراگیر شدن زندگی آنلاین بخش مهم و تاثیرگذاری از آن با روش‌های بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ انجام می‌شود. در ایران توسعه اینترنت پرسرعت و ‌به‌خصوص اینترنت همراه و افزایش زمانی که کاربران ایرانی...